Connecting family, friends, citizens & community.

We have uploaded our new

Information Booklet for Children and Teenagers with Disabilities and Their Families

Just click to download or view

We have uploaded our new School Leaver Booklet here

Just click to download or view

FOI Publications

Please find the Brothers of Charity Services Galway (BOCSG) FOI Publication Scheme above.  Each link leads to a page comprising relevant information in the category as well as links to relevant information on the website.  If the information you require cannot be found here, you may wish to contact us directly on 091-721400 or by email in the Contact  section of the website.  If the information is not currently made publicly available by the BOCSG, you may wish to consider making a Freedom of Information Request

Tá Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise Sheirbhísí Bhráithre na Carthanachta, Gaillimh thíos. Treoraíonn gach nasc sa tábla tú go dtí leathanach ar a bhfuil an fhaisnéis ábhartha sa chatagóir sin, chomh maith le naisc chuig faisnéis ábhartha ar an láithreán gréasáin. Sa chás nach bhfuil an fhaisnéis atá uait le fáil ansin, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn go díreach trí ghlaoch ar 091-721400 nó trí ríomhphost a sheoladh chugainn tríd an nasc Déan Teagmháil Linn den láithreán gréasáin. Mura bhfuil an fhaisnéis curtha ar fáil go poiblí ag Seirbhísí Bhráithre na Carthanacha, Gaillimh, d’fhéadfá smaoineamh ar iarraidh Saorála Faisnéise a dhéanamh.